Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2691 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del primer trimestre de 2020 dels Ajuntaments de Juià i Bolvir
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2612 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 3/2020 per increment del pressupost per subvencions
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2601 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 2/2020 per l'increment del pressupost per subvencions
Exercici: 2020 Bop: 60-0 Edicte: 2123 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del Pla estratègic de dinamització econòmica
Exercici: 2020 Bop: 60-0 Edicte: 2122 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a l'adequació de l'era de Cal Fanxico
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2069 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de la generació de crèdit 1/2020 degut a l'atorgament d'una subvenció del projecte FEDER 2014-2020
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1462 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació conveni urbanístic per a la neteja, arranjament i manteniment de sòl de les subparcel·les e i f de la finca 48 del polígon 2 i de les subparcel·les c i d de la finca 10 del polígon 1, ubicades al costat del pont del riu Querol, al seu pas per Talltorta
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1307 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial memòria valorada treballs neteja i desbrossament de marges camins rurals
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1298 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Modificació delegacions d'Alcaldia en regidors
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 602 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Incoació expedient nomenament de jutge de pau titular