Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7697 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de la zona verda del cementiri vell de Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7713 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació provisional de modificació dels estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació del Pla parcial del Sector 33 "les Espiraltes" i renovació de càrrecs
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7698 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança núm. 42, reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'escola municipal de Santa Cecília, a l'escola bressol l'Oreneta de Bolvir, a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7667 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 8/2019 per increment del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7623 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7622 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7621 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7620 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6897 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci aprovació generació de crèdit 7/2019 per increment del pressupost per plusvàlues
Exercici: 2019 Bop: 167-0 Edicte: 6851 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector PPU-BOL1-Bolvir