Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5501 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua 2T 2020 Bolvir i Besalú
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5372 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5300 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 42, reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'escola municipal de Santa Cecília, a l'escola bressol l'Oreneta de Bolvir, a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5067 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança núm.15, reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4108 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4058 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la Memòria valorada per a la canalització d'aigua potable de Talltorta fins la Granja de Cal Sanxo
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4029 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la Memòria valorada per a la canalització d'aigua potable del Camí de Sant Jaume fins a la Granja Celestino
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4027 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a la canalització d'aigua potable a la Farga de Talltorta
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4022 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del Projecte per a la construcció de quatre nous ponts a la carrerada dels Estanys
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4018 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a la canalització d'aigua potable des de la Granja Compte fins al final del camí de la carrerada