Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9645 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 42, reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'Escola municipal de Santa Cecília, a l'Escola bressol l'Oreneta de Bolvir, a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9164 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte sobre contractació temporal de personal
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8900 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci generació de crèdit 12/2019 per increment del pressupost per a 3 subvencions
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8682 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obres de reforma i adequació forn de pa - obrador i botiga
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8499 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci generació de crèdit 11/2019 per increment del pressupost per 3 subvencions: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya
Exercici: 2019 Bop: 203-0 Edicte: 8135 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 10/2019 per increment del pressupost per llicències municipals urbanístiques de juny a setembre
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8053 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació de la generació de crèdit 9/2019 per increment del pressupost per plusvàlues
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7697 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de la zona verda del cementiri vell de Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7713 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació provisional de modificació dels estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació del Pla parcial del Sector 33 "les Espiraltes" i renovació de càrrecs
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7698 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança núm. 42, reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'escola municipal de Santa Cecília, a l'escola bressol l'Oreneta de Bolvir, a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris