Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 842 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del pla de desplegament d'una nova xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica (FTTH) a Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10923 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de dues ordenances
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10354 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8481 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Pla especial per a l'assignació d'usos per equipament al SUP Sallens
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8403 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7460 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del Reglament 2 - Codi de conducta i bon govern dels carrecs públics representatius de l'Ajuntament de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7055 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària PAU-BOL-1 (la torre de Bolvir)
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de reglaments i ordenances