Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2540 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació definitiva del Pla especial per assignació d'usos al SUP Sallens de Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2049 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 2/2019 per increment del pressupost per plusvàlues
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2132 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública d'una acta d'expropiació de mutu acord
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1479 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 842 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del pla de desplegament d'una nova xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica (FTTH) a Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10923 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de dues ordenances
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10354 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8481 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Pla especial per a l'assignació d'usos per equipament al SUP Sallens