Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 234 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial projecte xarxa calor poliesportiu
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 192 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial modificació de crèdit 15/2019
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 155 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Règim indemnitzacions dels regidors per assistència a plens i comissions
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 152 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança núm. 24, reguladora de la tinença d'animals domèstics
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10151 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci generació de crèdit 13/2019 per increment del pressupost per subvenció
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10006 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i plantilla de personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9862 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte informació pública modificació llicència ambiental Hotel-restaurant Torre del Remei
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9645 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 42, reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'Escola municipal de Santa Cecília, a l'Escola bressol l'Oreneta de Bolvir, a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9164 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte sobre contractació temporal de personal
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8900 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci generació de crèdit 12/2019 per increment del pressupost per a 3 subvencions