Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8762 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Nomenament d'alcalde accidental per absència del titular del 17 al 24 d'octubre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8690 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte de condicionament dels espais interiors de la planta soterrada de la Plaça del poble
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8687 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del pàrquing i el pati del darrere dels porxos de Cal Fanxico
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8682 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la modificació del POUM
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8573 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial dels estatuts i les bases d'actuació de la Junta de Compensació PPU BOL1 de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8463 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021 en la modalitat de generació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8166 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació puntual d'un canvi d'usos
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7855 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a inversions municipals en habitatges de protecció oficial
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7854 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7853 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la memòria valorada per a l'arranjament de voreres