Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 203 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 11/2020 i 12/2020
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 202 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9586 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9542 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9628 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2020 en la modalitat de generació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9625 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal d'auxiliar administratiu
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9585 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per ajustar la vialitat a la realitat física, topogràfica i edificatòria en l'àmbit d'un carrer
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9262 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9064 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del Pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9118 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del 3r trimestre de 2020 de l'Ajuntament de Bolvir