SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL AL PROJECTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 4 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A LA PLAÇA ALCALDE BONET