MODIFICACIÓ PUNTUAL PPUBOL2 (PLA PARCIAL URBANÍSTIC BOL2)

JJJJJJJJJJJJJJJAAA

PER PODER VEURE CADA MAPA, TENIU QUE CLICAR SOBRE EL NÚMERO LINKAT

 

1 – SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT 01

2 – ZONIFICACIÓ 02

3 – ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 03

4 – SISTEMA VIARI. ALINEACIÓ I RASANTS 04

5 – ÍNDEX, MEMÒRIA INFORMATIVA I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA M.P. XXXIII – Segona-1-31

6 – ANNEXES, PART 1 M.P. XXXIII – Segona-32-39

6 – ANNEXES, PART 2 M.P. XXXIII – Segona-40-45

6 – ANNEXES, PART 3 M.P. XXXIII – Segona-46-48 , M.P.-XXXIII—Segona-49-50

6 – ANNEXES, PART 4 M.P. XXXIII – Segona-51-53M.P. XXXIII – Segona-54-58

6 – ANNEXES, PART 5 M.P. XXXIII – Segona-59-67M.P. XXXIII – Segona-68-74

7 – FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL MURET CAMÍ DE SAGA M.P.-XXXIII–Segona-75-78 i M.P.-XXXIII–Segona-79-83

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ O PER VEURE EL PROJECTE ORIGINAL PODEU VENIR SENSE CAP COMPROMÍS A VEURE’L A L’AJUNTAMENT DE BOLVIR, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00h A 15.00h.