MODIFICACIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ PORXOS CAL FANXICO

 

FANXXXICV

PER PODER VEURE CADA MAPA, TENIU QUE CLICAR SOBRE EL NÚMERO LINKAT

1 – SITUACIÓ 01

2 – EMPLAÇAMENT 02

3 – COBERTS PLANTA BAIXA 03

4 – COBERTS PLANTA PRIMERA 04

5 – COBERTS FAÇANA SUD-OEST 1 05

6 – COBERTS FAÇANA SUD-OEST 2 06

7 – COBERTS FAÇANA SUD-EST 1 07

8 – COBERTS FAÇANA SUD-EST 2 08

9 – COBERTS FAÇANA NORD-OEST 09

10 – COBERTS FAÇANA NORD-EST 10

11 – COBERTS 1 – SECCIÓ 11

12 – COBERTS 2 – SECCIÓ 12

13 – COBERTS PLANTA SOTERRANI. ESTAT REFORMAT 13

14 – COBERTS PLANTA BAIXA. ESTAT REFORMAT 14

15 – COBERTS PLANTA PRIMERA. ESTAT REFORMAT 15

16 – COBERTS PLANTA COBERTA. ESTAT REFORMAT 16

17 – COBERTS FAÇANA SUD-OEST 1. ESTAT REFORMAT 17

18 – COBERTS FAÇANA SUD-OEST 2. ESTAT REFORMAT 18

19 – COBERTS FAÇANA SUD-EST 1. ESTAT REFORMAT 19

20 – COBERTS FAÇANA SUD-EST 2. ESTAT REFORMAT 20

21  – COBERTS FAÇANA NORD-OEST 1. ESTAT REFORMAT 21

22 – COBERTS FAÇANA NORD-OEST 2. ESTAT REFORMAT 22

23 – COBERTS FAÇANA NORD-EST. ESTAT REFORMAT 23

24 – COBERTS 1 – SECCIÓ ESTAT REFORMAT 24

25 – COBERTS 2 – SECCIÓ ESTAT REFORMAT 25

26 – COBERTS 1 – SECCIÓ ESCALA ESTAT REFORMAT 26

27 – COBERTS PLANTA SOTERRANI. ESTAT REFORMAT. COTES 27

28 – COBERTS PLANTA BAIXA. ESTAT REFORMAT. COTES 28

29 – COBERTS PLANTA PRIMERA. ESTAT REFORMAT. COTES 29

30 – COBERTS 1 – SECCIÓ. ESTAT REFORMAT. COTES 30

31 – COBERTS 2 – SECCIÓ. ESTAT REFORMAT. COTES 31

32 – COBERT 1 – SECCIÓ ESCALA. ESTAT REFORMAT. COTES 32

44 – COBERTS. ESTRUCTURA FORJATS INSTAL·LACIONS P. PRIMERA 44

45 – COBERTS. PLANTES. ACABATS PAVIMENTS 45

46 – COBERTS. PLANTES. ACABATS PARETS 46

47 – COBERTS. PLANTES. ACABATS SOSTRES 47

48 – FUSTERIES EXTERIORS 48

49 – FUSTERIES INTERIORS 49

50 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. E. REFORMAT SANEJAMENT 50

51 – COBERTS. PLANTA BAIXA. E. REFORMAT SANEJAMENT 51

52 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. E. REFORMAT SANEJAMENT 52

53 – COBERTS. PLANTA COBERTA. E. REFORMAT SANEJAMENT 53

54 – COBERTS. PLANTA FONAMENTACIÓ. XARXA DE TERRA 54

55 – COBERTS. PLANTA BAIXA. E. REFORMAT ESCOMESES 55

56 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. XARXA FONTANERIA 56

57 – COBERTS. PLANTA BAIXA. XARXA FONTANERIA 57

58 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. XARXA FONTANERIA 58

59 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. XARXA ELECTRICITAT 59

60 – COBERTS. PLANTA BAIXA. XARXA ELECTRICITAT 60

61 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. XARXA ELECTRICITAT 61

62 – COBERTS. XARXA ELECTRICITAT. ESQUEMES ELECTRICS 62

63 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. XARXA LLUMINÀRIES 63

64 – COBERTS. PLANTA BAIXA. XARXA LLUMINÀRIES 64

65 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. XARXA LLUMINÀRIES 65

66 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. XARXA TELECOMUNICACIONS 66

67 – COBERTS. PLANTA BAIXA. XARXA TELECOMUNICACIONS 67

68 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. XARXA TELECOMUNICACIONS 68

69 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. CLIMATITZACIÓ 69

70 – COBERTS. PLANTA BAIXA. CLIMATITZACIÓ 70

71 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. CLIMATITZACIÓ 71

72 – COBERTS. XARXA CLIMATITZACIÓ TAULES 72

73 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. CALEFACCIÓ 73

74 – COBERTS. PLANTA BAIXA. CALEFACCIÓ 74

75 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. CALEFACCIÓ 75

76 – COBERTS. ESQUEMES CALEFACCIÓ 76

77 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. EVACUACIÓ EMERGÈNCIA 77

78 – COBERTS. PLANTA BAIXA. EVACUACIÓ EMERGÈNCIA 78

79  – COBERTS. PLANTA PRIMERA. EVACUACIÓ EMERGÈNCIA 79

80 – COBERTS. PLANTA SOTERRANI. SISTEMES CONTRA INCENDIS 80

81 – COBERTS. PLANTA BAIXA. SISTEMES CONTRA INCENDIS 81

82 – COBERTS. PLANTA PRIMERA. SISTEMES CONTRA INCENDIS 82

83 – DETALLS BARANES I ESCALES 83

84 – DEALLS BARANES I ESCALES 84

85 – DETALLS FUSTA. BARANA ESCALA AUDITORI 85

86 – DETALLS FUSTA. ENTARIMAT ESCENARI 86

87 – DETALLS FUSTA. PANELLS ACÚSTICS 87

88 – DETALLS ELEVADOR MINUSVÀLID 88

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA R-222113 SEGONA FASE – Memoria CONSTRUCTIVA – Projecte Executiu

MEMÒRIA DESCRIPTIVA R-222113 SEGONA FASE – Memoria DESCRIPTIVA _Projecte Executiu_

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ O PER VEURE EL PROJECTE ORIGINAL PODEU VENIR SENSE CAP COMPROMÍS A VEURE’L A L’AJUNTAMENT DE BOLVIR, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00 A 15.00