2ona FASE PROJECTE REHABILITACIÓ PORXOS CAL FANXICO

PORXO FANXICO

PER PODER VEURE CADA MAPA CAL PREMER A SOBRE DE CADA TÍTOL LINKAT.

01. Situacio – Emplacament

02. Emplacament

03. Coberts. Planta baixa

04. Coberts. Planta primera

05. Coberts. Facana sud-oest 1

06. Coberts. Facana sud-oest 2

07. Coberts. Facana sud-est 1

08. Coberts. Facana sud-est 2

09. Coberts. Facana nord-oest

10. Coberts. Facana nord-est

11. Cobert 1. Seccio

12. Cobert 2. Seccio

13. Coberts. Planta soterrani. Estat reformat

14. Coberts. Planta baixa. Estat reformat

15. Coberts. Planta primera. Estat reformat

16. Coberts. Planta coberta. Estat reformat

17. Coberts. Facana sud-oest 1. Estat reformat

18. Coberts. Facana sud-oest 2. Estat reformat

19. Coberts. Facana sud-est 1. Estat reformat

20. Coberts. Facana sud-est 2. Estat reformat

21. Coberts. Facana nord-oest 1. Estat reformat

22. Coberts. Facana nord-oest 2. Estat reformat

23. Coberts. Facana nord-est. Estat reformat

24. Cobert 1. Seccio. Estat reformat

25. Cobert 2. Seccio. Estat reformat

26. Cobert 1. Seccio escala. Estat reformat

27. Coberts. Planta soterrani. Estat reformat. Cotes

28. Coberts. Planta baixa. Estat reformat. Cotes

29. Coberts. Planta primera. Estat reformat. Cotes

30. Cobert 1. Seccio. Estat reformat. Cotes

31. Cobert 2. Seccio. Estat reformat. Cotes

32. Cobert 1. Seccio escala. Estat reformat. Cotes

44. Coberts. Estructura forjats installacions. P primera

45. Coberts. Plantes. Acabats paviments

46. Coberts. Plantes. Acabats parets

47. Coberts. Plantes. Acabats sostres

48. Fusteries exteriors

49. Fusteries interiors

50. Coberts. Planta soterrani. Sanejament

51. Coberts. Planta baixa. Sanejament

52. Coberts. Planta primera. Sanejament

53. Coberts. Planta coberta. Sanejament

54. Coberts. Planta fonamentacio. Xarxa de terra

55. Coberts. Planta baixa. Escomeses

56. Coberts. Planta soterrani. Xarxa fontaneria

57. Coberts. Planta baixa. Xarxa fontaneria

58. Coberts. Planta primera. Xarxa fontaneria

59. Coberts. Planta soterrani. Xarxa electricitat

60. Coberts. Planta baixa. Xarxa electricitat

61. Coberts. Planta primera. Xarxa electricitat

62. Coberts. Xarxa electrica. Esquemes electrics

63. Coberts. Planta soterrani. Xarxa illuminacio

64. Coberts. Planta baixa. Xarxa illuminacio

65. Coberts. Planta primera. Xarxa illuminacio

66. Coberts. Planta soterrani. Xarxa telecomunicacions

67. Coberts. Planta baixa. Xarxa telecomunicacions

68. Coberts. Planta primera. Xarxa telecomunicacions

69. Coberts. Planta soterrani. Xarxa climatitzacio

70. Coberts. Planta baixa. Xarxa climatitzacio

71. Coberts. Planta primera. Xarxa climatitzacio

71. Coberts. Planta primera. Xarxa climatitzacio

72. Coberts. Xanrxa climatitzacio. Taules

73. Coberts. Planta soterrani. Calefaccio

74. Coberts. Planta baixa. Calefaccio

75. Coberts. Planta primera. Calefaccio

76. Coberts. Esquemes calefaccio

77. Coberts. Planta soterrani. Evacuacio emergencia

78. Coberts. Planta baixa.Evacuacio emergencia

79. Coberts. Planta primera. Evacuacio emergencia

80. Coberts. Planta soterrani. Sistemes contra incendis

81. Coberts. Planta baixa. Sistemes contra incendis

82. Coberts. Planta primera. Sistemes contra incendis

83. Detalls baranes i escales

84. Detalls baranes i escales

85. Detalls fusta. Barana escala auditori

86. Detalls fusta. Entarimat escenari

87. Detalls fusta. Panells acustics

88. Detalls elevador minusvalid

 PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU VENIR A VEURE ELS DOCUMENTS ORIGINALS O A RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE QUE TINGUEU A L’AJUNTAMENT DE BOLVIR, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00h A 15.00h.