SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL