SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL SERVEI D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA