INFORMACIÓ PÚBLICA COMPLIMENT PERÍODE MIG PAGAMENT PROVEÏDORS 1 T 2020

INFORMACIO PUBLICA COMPLIMENT PERIODE MIG PAGAMENT PROVEIDORS 1 T 2020