ACCÉS EN DIRECTE AL PLE ORDINARI DEL 19 DE MAIG 20H