APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PLA DESPLEGAMENT XARXA FIBRA ÒPTICA A LA URBANITZACIÓ DE LA CORONA