EL PONT DEL SOLER

`pontio

 

És un pont modern de sis arcs irregulars. Conserva els arcs refets i es veuen encara restes dels arcs antics. Els pilars que serveixen de suport al pont són d’origen romà, formats per carreus ben escairats. Es troba sobre el riu Segre.

Notícies històriques:

Bastit sobre el Segre aigua amunt de la seva confluència amb el Querol, hi passa el camí ral de Puigcerdà a Alp (anomenat també Camí Vell de Barcelona, ja que arriba a aquesta ciutat per la Collada de Toses) aquest camí era part de la antiga Strata Ceretana en temps ibero-romans.

Part de la seva base i voltes son encara vestigis originals del seu passat romà.

Va ser edificat en temps dels romans i és citat al “Dietarium fidelissima ville Podii Ceritani” (1584) per notari Ortodó de Puigcerdà com un dels set ponts de pedra que hi ha a la Cerdanya. El 1982 va ser reconstruït.

“Ensota del Golf de Puigcerdà prop d’Escardacs i sobre el Segre, aquest pont de Soler, caigut i refet manta vegada, posa un to de civilitat i mesura en aquest salvatge cabdell de lianes i fulles.” (Foto Els Rius de Lleida)

En el segle XI ve ja citat el Pont d’en Soler com un dels set ponts de pedra del Comtat de Cerdanya. (La Cerdanya, C.A. Torras. Pàg.33)

111pont

1111pont2