CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

Ubicada al costat de l’Església de Santa Cecília.
Actualment no s´hi desenvolupa cap tipus de culte.

ESG (5)