Organigrama

ALCALDE

ISIDRE CHIA TRILLES

URBANISME
BRIGADA MUNICIPAL

 

1er TINENT D’ALCALDE

ÀNGEL MAURELL BONET

HISENDA
CULTURA I ENSENYAMENT
COMERÇ, CONSUM I TURISME

 

2ª TINENTA D’ALCALDE

ROSA GIRVÉS BARRERA

FESTES I LLEURE
JOVENTUT I ESPORTS
SERVEIS I BENESTAR SOCIAL

 

REGIDOR

CELESTÍ MACÍAS LLOMBART

AGRICULTURA, RAMADERIA I ADF