Equip de Govern Local

Endavant Cerdanya

 

 • Maite Estañol i Carreras
  1r Tinent d’Alcalde. Hisenda, Comerç, Consum i Turisme

 

 • Xavier Formentí i Cot
  2n Tinent d’Alcalde. Agricultura i Ramaderia, Festes i Lleure, Joventut i Esports

 

 • Roser Caselles i Boix
  Serveis i Benestar Social, Cultura i Ensenyament

 

Convergencia i Unió (CiU)

 • Manel Campeny i Llombart (Regidor)
 • Àngel Maurell i Bonet (Regidor)
 • Celestí Macias i Llombart (Regidor)

Competències de l'Alcalde

 • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
 • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis