Història

El primer poblament de Bolvir es produeix durant l’edat del bronze, fa uns 3.500 anys.

Al segle II a. de C. Hi destaca un assentament ibèric.

El primer esment documentat de Bolvir és de l’any 938 amb el nom de: VULVERRI.

Fou possessió del monestir de Cuixà i posteriorment del bisbat d’Urgell.